New Trime MGTP12 DAE3F 12 kVA 9,6kW diesel generator

PDF
new Trime MGTP12 DAE3F 12 kVA 9,6kW diesel generator
1/1
PDF
€7,537.50
Price not including VAT
Contact the seller
Brand Trime
Model MGTP12 DAE3F 12 kVA 9,6kW
Type diesel generator
Net weight 350 kg
Location Poland Głogów
Placed on Jan 29, 2024
Seller stock ID MGTP12DAE3F
Leasing is possible
Purchase on credit is possible
Purchase by installments is possible
Description
Current frequency 50 Hz
Voltage 230/400
Overall dimensions 1.22 m × 0.67 m × 0.8 m
Fuel tank 37 l
Engine
Brand Kubota D722
Type in-line
Power 9.6 HP (7.06 kW)
Fuel diesel
Intercooler
Fuel consumption 4.1 l/h
Number of cylinders 3
Euro Euro 5
Condition
Condition new
Warranty: 1 year

More details — New Trime MGTP12 DAE3F 12 kVA 9,6kW diesel generator

English
Dimensions: 122 × 67 × 8 cm
The MGTP12 DAE3F Trime power generator is a mobile diesel engine - powered by a diesel engine with a soundproofed housing
It is characterized by high efficiency and reliability and is designed to work in harsh outdoor conditions
Its compact size and durable construction make it
that they are the ideal solution for construction sites
outdoor events or other places requiring a reliable power source
The unit has been soundproofed for greater user comfort. The housing was muted and a silencer was added
In addition
their design has been optimized for maximum performance and durability in a variety of conditions
thanks to which they are able to work reliably for many hours
Trime power generators are characterized by high efficiency with economical combustion and low CO2 emissions through the EURO 5 (STAGE 5) certificate
DSE on/off switch
DSE 3110 module. Self-starting
It will display warnings
information about shutdowns and engine status, i.e. high temperature
low oil pressure
low fuel level warning
voltage and frequency
work hours
battery voltage monitoring
Sockets
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Circuit Breaker
Emergency switch
trailer to be towed around the construction site
road towing trailer
cart
You can find more power generators in our online store
الأبعاد: ١٢٢ × ٦٧ × ٨ سم
مولد الطاقة MGTP12 DAE3F Trime هو محرك ديزل متنقل - مدعوم بمحرك ديزل مع غلاف عازل للصوت
يتميز بالكفاءة العالية والموثوقية وهو مصمم للعمل في الظروف الخارجية القاسية
حجمها الصغير وبنيتها المتينة تجعلها
أنها الحل الأمثل لمواقع البناء
الأحداث الخارجية أو الأماكن الأخرى التي تتطلب مصدر طاقة موثوقًا
تتميز الوحدة بأنها عازلة للصوت لتوفير مزيد من الراحة للمستخدم. تم كتم صوت السكن وأضيف كاتم الصوت
فضلاً عن ذلك
تم تحسين تصميمها لتحقيق أقصى قدر من الأداء والمتانة في مجموعة متنوعة من الظروف
بفضلهم أصبحوا قادرين على العمل بشكل موثوق لعدة ساعات
تتميز مولدات الطاقة Trime بكفاءة عالية مع احتراق اقتصادي وانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون من خلال شهادة EURO 5 (STAGE 5)
مفتاح تشغيل / إيقاف DSE
وحدة DSE 3110. بدء التشغيل الذاتي
سيعرض تحذيرات
معلومات حول عمليات الإغلاق وحالة المحرك ، أي ارتفاع درجة الحرارة
انخفاض ضغط الزيت
تحذير مستوى الوقود المنخفض
الجهد والتردد
ساعات العمل
مراقبة جهد البطارية
مآخذ
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 × 16 أمبير 3 ساعات 400 فولت EEC
1 × 16 أمبير 1Ph 230 فولت EEC
قاطع دائرة
مفتاح الطوارىء
مقطورة يتم سحبها حول موقع البناء
مقطورة سحب الطريق
عربة التسوق
يمكنك العثور على المزيد من مولدات الطاقة في متجرنا على الإنترنت
Размери: 122 × 67 × 8 см
Генераторът MGTP12 DAE3F Trime е мобилен дизелов двигател - задвижван от дизелов двигател със звукоизолиран корпус
Отличава се с висока ефективност и надеждност и е предназначен за работа при тежки външни условия
Компактният му размер и издръжливата конструкция го правят
че те са идеалното решение за строителни обекти
събития на открито или други места, изискващи надежден източник на захранване
Устройството е шумоизолирано за по-голям комфорт на потребителя. Корпусът е заглушен и е добавен шумозаглушител
В допълнение
техният дизайн е оптимизиран за максимална производителност и издръжливост при различни условия
благодарение на което те могат да работят надеждно в продължение на много часове
Електрическите генератори Trime се характеризират с висока ефективност с икономично изгаряне и ниски емисии на CO2 чрез сертификат EURO 5 (STAGE 5)
Превключвател за включване/изключване на DSE
Модул DSE 3110. Самостартиране
Той ще покаже предупреждения
информация за изключване и състояние на двигателя, т.е. висока температура
ниско налягане на маслото
предупреждение за ниско ниво на гориво
напрежение и честота
работни часове
мониторинг на напрежението на батерията
Гнезда
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Прекъсвач
Авариен превключвател
ремарке, което да бъде теглено около строителната площадка
ремарке за теглене по пътя
количка
Можете да намерите още електрогенератори в нашия онлайн магазин
Dimenzije: 122 × 67 × 8 cm
MGTP12 DAE3F Trime generator napajanja je mobilni dizel motor - pogonjen dizel motorom sa zvučno izoliranim kućištem
Odlikuje se visokom efikasnošću i pouzdanošću i dizajniran je za rad u teškim vanjskim uvjetima
Njegova kompaktna veličina i izdržljiva konstrukcija čine ga
da su idealno rješenje za gradilišta
događaji na otvorenom ili druga mjesta koja zahtijevaju pouzdan izvor napajanja
Jedinica je zvučno izolirana za veću udobnost korisnika. Kućište je isključeno i dodat je prigušivač
Osim toga
njihov dizajn je optimizovan za maksimalne performanse i izdržljivost u raznim uslovima
zahvaljujući čemu su u mogućnosti da pouzdano rade mnogo sati
Trime generatori se odlikuju visokom efikasnošću sa ekonomičnim sagorevanjem i niskom emisijom CO2 kroz EURO 5 (STAGE 5) sertifikat
DSE prekidač za uključivanje/isključivanje
Modul DSE 3110. Samopokretanje
Prikazaće upozorenja
informacije o gašenjima i statusu motora, tj. visokoj temperaturi
nizak pritisak ulja
upozorenje o niskom nivou goriva
napon i frekvenciju
radno vrijeme
praćenje napona baterije
Utičnice
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Prekidač
Prekidač za slučaj nužde
prikolica za vuču oko gradilišta
prikolica za vuču na putu
kolica
Više agregata možete pronaći u našoj online prodavnici
Rozměry: 122 × 67 × 8 cm
Elektrocentrála MGTP12 DAE3F Trime je mobilní dieselový motor - poháněný dieselovým motorem se zvukotěsným krytem
Vyznačuje se vysokou účinností a spolehlivostí a je navržen pro práci v náročných venkovních podmínkách
Díky kompaktním rozměrům a odolné konstrukci
že jsou ideálním řešením pro staveniště
venkovní akce nebo jiná místa vyžadující spolehlivý zdroj energie
Jednotka byla odhlučněna pro větší uživatelský komfort. Pouzdro bylo ztlumeno a byl přidán tlumič
Navíc
jejich konstrukce byla optimalizována pro maximální výkon a odolnost v různých podmínkách
díky čemuž jsou schopni spolehlivě pracovat mnoho hodin
Elektrocentrály Trime se vyznačují vysokou účinností s ekonomickým spalováním a nízkými emisemi CO2 díky certifikátu EURO 5 (STAGE 5)
Vypínač DSE
Modul DSE 3110. Samospouštěcí
Zobrazí varování
informace o odstávkách a stavu motoru, tedy vysoké teplotě
nízký tlak oleje
upozornění na nízkou hladinu paliva
napětí a frekvence
pracovní hodiny
sledování napětí baterie
Zásuvky
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Jistič
Nouzový vypínač
přívěs k tažení po staveništi
silniční tažný přívěs
vozík
Více elektrocentrál najdete v našem internetovém obchodě
Abmessungen: 122 × 67 × 8 cm
Der Stromgenerator MGTP12 DAE3F Trime ist ein mobiler Dieselmotor - angetrieben von einem Dieselmotor mit schallgedämmtem Gehäuse
Es zeichnet sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus und ist für den Einsatz unter rauen Außenbedingungen ausgelegt
Seine kompakte Größe und langlebige Konstruktion machen es aus
dass sie die ideale Lösung für Baustellen sind
Veranstaltungen im Freien oder an anderen Orten, die eine zuverlässige Stromquelle erfordern
Das Gerät wurde für mehr Benutzerkomfort schallisoliert. Das Gehäuse wurde gedämpft und ein Schalldämpfer wurde hinzugefügt
Zusätzlich
Ihr Design wurde für maximale Leistung und Haltbarkeit unter einer Vielzahl von Bedingungen optimiert
dank denen sie viele Stunden zuverlässig arbeiten können
Trime Stromerzeuger zeichnen sich durch hohe Effizienz bei sparsamer Verbrennung und geringen CO2-Emissionen durch das EURO 5 (STAGE 5) Zertifikat aus
DSE-Ein/Aus-Schalter
Modul DSE 3110. Selbststartend
Es werden Warnungen angezeigt
Informationen über Abschaltungen und Motorstatus, d. h. hohe Temperatur
niedriger Öldruck
Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand
Spannung und Frequenz
Arbeitsstunden
Batteriespannungsüberwachung
Steckdosen
1 x 32A 3Ph 400V EWG
1 x 16A 3Ph 400V EWG
1 x 16A 1Ph 230V EWG
Leistungsschalter
Notschalter
Anhänger, der über die Baustelle gezogen wird
Straßenanhänger
Wagen
Weitere Stromerzeuger finden Sie in unserem Online-Shop
Mõõdud: 122 × 67 × 8 cm
Elektrigeneraator MGTP12 DAE3F Trime on mobiilne diiselmootor, mille jõuallikaks on helikindla korpusega diiselmootor
Seda iseloomustab kõrge efektiivsus ja töökindlus ning see on loodud töötama karmides välistingimustes
Selle kompaktne suurus ja vastupidav konstruktsioon muudavad selle
et need on ideaalne lahendus ehitusplatsidele
väliüritused või muud usaldusväärset toiteallikat vajavad kohad
Seade on suurema kasutajamugavuse tagamiseks heliisoleeritud. Korpus summutati ja lisati summuti
Lisaks
nende disain on optimeeritud maksimaalse jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks erinevates tingimustes
tänu millele suudavad nad palju tunde usaldusväärselt töötada
Trime elektrigeneraatoreid iseloomustab kõrge kasutegur, ökonoomne põlemine ja madal CO2 emissioon tänu EURO 5 (STAGE 5) sertifikaadile
DSE sisse/välja lüliti
DSE 3110 moodul.Isekäivitav
See kuvab hoiatusi
teave seiskamiste ja mootori oleku kohta, st kõrge temperatuur
madal õlirõhk
madala kütusetaseme hoiatus
pinge ja sagedus
tööaeg
aku pinge jälgimine
Pistikupesad
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Kaitselüliti
Avariilüliti
haagis, mida ehitusplatsil ümber vedada
maantee pukseerimishaagis
käru
Rohkem elektrigeneraatoreid leiate meie veebipoest
Dimenzije: 122 × 67 × 8 cm
Generator MGTP12 DAE3F Trime je mobilni dizelski motor - pokreće ga dizelski motor sa zvučno izoliranim kućištem
Odlikuje ga visoka učinkovitost i pouzdanost te je dizajniran za rad u teškim vanjskim uvjetima
Njegova kompaktna veličina i izdržljiva konstrukcija čine ga
da su idealno rješenje za gradilišta
događanja na otvorenom ili druga mjesta koja zahtijevaju pouzdan izvor energije
Jedinica je zvučno izolirana za veću udobnost korisnika. Kućište je prigušeno i dodan je prigušivač
U Dodatku
njihov je dizajn optimiziran za maksimalnu izvedbu i izdržljivost u različitim uvjetima
zahvaljujući čemu mogu pouzdano raditi mnogo sati
Generatore Trime karakterizira visoka učinkovitost uz ekonomično izgaranje i niske emisije CO2 zahvaljujući EURO 5 (STAGE 5) certifikatu
DSE prekidač za uključivanje/isključivanje
Modul DSE 3110. Samopokretanje
Prikazat će upozorenja
informacije o gašenjima i stanju motora, tj. visoka temperatura
nizak pritisak ulja
upozorenje o niskoj razini goriva
napona i frekvencije
radni sati
praćenje napona baterije
Utičnice
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1 Ph 230V EEC
Osigurač
Prekidač za hitne slučajeve
prikolicu koju treba vući po gradilištu
prikolica za vuču cesta
kolica
Više generatora struje možete pronaći u našoj online trgovini
Méretek: 122 × 67 × 8 cm
Az MGTP12 DAE3F Trime áramfejlesztő egy mobil dízelmotor - dízelmotor hajtja hangszigetelt házzal
Nagy hatékonyság és megbízhatóság jellemzi, és zord kültéri körülmények között való használatra tervezték
Kompakt mérete és tartós felépítése teszi ezt
hogy ideális megoldást jelentenek az építkezéseken
szabadtéri rendezvényekre vagy más olyan helyekre, ahol megbízható áramforrásra van szükség
Az egységet hangszigetelték a nagyobb felhasználói kényelem érdekében. A házat elnémították, és hangtompítót adtak hozzá
Továbbá
kialakításukat a maximális teljesítmény és tartósság érdekében optimalizálták különféle körülmények között
aminek köszönhetően több órán keresztül is képesek megbízhatóan dolgozni
A trime áramfejlesztőket nagy hatásfok, gazdaságos égés és alacsony CO2-kibocsátás jellemzi az EURO 5 (STAGE 5) tanúsítványnak köszönhetően
DSE be/ki kapcsoló
DSE 3110 modul, önindító
Figyelmeztetéseket jelenít meg
információk a leállásokról és a motor állapotáról, azaz a magas hőmérsékletről
alacsony olajnyomás
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés
feszültség és frekvencia
munkaidő
akkumulátor feszültség figyelése
Aljzatok
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Biztosíték
Vészkapcsoló
pótkocsi az építkezés körül vontatni
közúti vontató pótkocsi
szekér
További áramfejlesztőket találhat webáruházunkban
Matmenys: 122 × 67 × 8 cm
MGTP12 DAE3F Trime galios generatorius yra mobilus dyzelinis variklis, varomas dyzeliniu varikliu su garsui nepralaidžiu korpusu
Jis pasižymi dideliu efektyvumu ir patikimumu ir yra skirtas dirbti atšiauriomis lauko sąlygomis
Dėl kompaktiško dydžio ir patvarios konstrukcijos tai yra
kad jie yra idealus sprendimas statybvietėse
lauko renginiuose ar kitose vietose, kurioms reikalingas patikimas energijos šaltinis
Įrenginys buvo izoliuotas nuo garso, kad būtų patogiau vartotojui. Korpusas buvo nutildytas ir pridėtas duslintuvas
Papildomai
jų dizainas buvo optimizuotas siekiant maksimalaus našumo ir ilgaamžiškumo įvairiomis sąlygomis
kurių dėka jie gali patikimai dirbti daug valandų
Paprasti elektros generatoriai pasižymi dideliu efektyvumu, ekonomišku degimu ir mažu CO2 emisiju, turinčiu EURO 5 (5 STAGE) sertifikatą.
DSE įjungimo/išjungimo jungiklis
Modulis DSE 3110. Savaiminis paleidimas
Bus rodomi įspėjimai
informacija apie išjungimus ir variklio būseną, t. y. aukštą temperatūrą
žemas alyvos slėgis
įspėjimas apie žemą degalų lygį
įtampa ir dažnis
darbo valandos
akumuliatoriaus įtampos stebėjimas
Kištukiniai lizdai
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Grandinės pertraukiklis
Avarinis jungiklis
priekaba, kuri bus tempiama aplink statybvietę
kelių vilkimo priekaba
krepšelis
Daugiau elektros generatorių rasite mūsų internetinėje parduotuvėje
Izmēri: 122 × 67 × 8 cm
Strāvas ģenerators MGTP12 DAE3F Trime ir mobils dīzeļdzinējs, ko darbina dīzeļdzinējs ar skaņu izolētu korpusu
To raksturo augsta efektivitāte un uzticamība, un tas ir paredzēts darbam skarbos āra apstākļos
Tā kompaktais izmērs un izturīga konstrukcija to padara
ka tie ir ideāls risinājums būvlaukumos
āra pasākumos vai citās vietās, kur nepieciešams uzticams strāvas avots
Ierīce ir aprīkota ar skaņas izolāciju, lai nodrošinātu lielāku lietotāja komfortu. Korpuss tika izslēgts un tika pievienots trokšņa slāpētājs
Papildus
to dizains ir optimizēts, lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju un izturību dažādos apstākļos
pateicoties kuriem viņi spēj uzticami strādāt daudzas stundas
Mērenajiem jaudas ģeneratoriem ir raksturīga augsta efektivitāte ar ekonomisku sadegšanu un zemu CO2 izmešu līmeni, pateicoties EURO 5 (STAGE 5) sertifikātam.
DSE ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
DSE 3110 modulis.Pašpalaišanās
Tas parādīs brīdinājumus
informācija par izslēgšanu un dzinēja statusu, t.i., augsta temperatūra
zems eļļas spiediens
zema degvielas līmeņa brīdinājums
spriegums un frekvence
darba stundas
akumulatora sprieguma uzraudzība
Kontaktligzdas
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEK
Strāvas slēdzis
Avārijas slēdzis
piekabe, kas jāvelk pa būvlaukumu
ceļu velkošā piekabe
ratiņi
Vairāk jaudas ģeneratoru varat atrast mūsu interneta veikalā
Димензии: 122 × 67 × 8 cm
Генераторот за напојување MGTP12 DAE3F Trime е мобилен дизел мотор - напојуван од дизел мотор со куќиште изолирано од звук
Се карактеризира со висока ефикасност и доверливост и е дизајниран да работи во тешки надворешни услови
Неговата компактна големина и издржливата конструкција го прават тоа
дека тие се идеално решение за градилиштата
настани на отворено или други места за кои е потребен сигурен извор на енергија
Уредот е звучно изолиран за поголема удобност на корисникот. Куќиштето беше исклучено и беше додаден придушувач
Покрај тоа
нивниот дизајн е оптимизиран за максимални перформанси и издржливост во различни услови
благодарение на што тие се способни да работат сигурно многу часови
Трименските генератори на енергија се карактеризираат со висока ефикасност со економично согорување и ниски емисии на CO2 преку сертификатот EURO 5 (STAGE 5).
Прекинувач за вклучување/исклучување на DSE
Модул DSE 3110. Самостартување
Ќе прикаже предупредувања
информации за исклучувањата и статусот на моторот, т.е. висока температура
низок притисок на маслото
предупредување за ниско ниво на гориво
напон и фреквенција
работното време
следење на напонот на батеријата
Сокети
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Прекинувач на електрично коло
Прекинувач за итни случаи
приколка да се влече околу градилиштето
патна приколка за влечење
количка
Можете да најдете повеќе генератори на енергија во нашата онлајн продавница
Wymiary: 122 × 67 × 8 cm
Agregat prądotwórczy MGTP12 DAE3F Trime to przewoźna jednostka spalinowa – zasilana silnikiem Diesel ‘a z wygłuszoną obudową
Charakteryzuje się on wysoką wydajnością i niezawodnością oraz jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych
Jego kompaktowe rozmiary i wytrzymała konstrukcja sprawiają
że są one idealnym rozwiązaniem dla placów budowy
imprez plenerowych czy innych miejsc wymagających niezawodnego źródła zasilania
Agregat został wygłuszony dla większego komfortu użytkownika. Obudowa została wyciszona i dodany został tłumik
Ponadto
ich konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności i trwałości w różnych warunkach
dzięki czemu są one w stanie działać niezawodnie przez wiele godzin
Generatory prądotwórcze Trime cechują wysoką wydajnością wraz z oszczędnym spalaniem oraz niską emisją CO2 przez certyfikat EURO 5 (STAGE 5)
Włącznik/wyłącznik DSE
Moduł DSE 3110. Uruchamia się samoczynnie
Wyświetli ostrzeżenia
informacje o wyłączeniach i stanie silnika tj.: wysoka temperatura
niskie ciśnienie oleju
ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa
napięcia i częstotliwości
godziny pracy
monitorowanie napięcia baterii
Gniazda
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Wyłącznik obwodu
Wyłącznik Awaryjny
przyczepa do holowania po placu budowy
przyczepa do holowania drogowego
wózek
Więcej agregatów prądotwórczych znajdziesz w naszym sklepie internetowy
Dimensiuni: 122 × 67 × 8 cm
Generatorul de curent MGTP12 DAE3F Trime este un motor diesel mobil - alimentat de un motor diesel cu carcasă izolată fonic
Se caracterizează prin eficiență și fiabilitate ridicate și este proiectat să funcționeze în condiții dure de exterior
Dimensiunea sa compactă și construcția durabilă îl fac
că sunt soluția ideală pentru șantiere
evenimente în aer liber sau alte locuri care necesită o sursă de energie fiabilă
Unitatea a fost izolata fonic pentru un confort sporit al utilizatorului. Carcasa a fost dezactivată și a fost adăugat un amortizor
în plus
designul lor a fost optimizat pentru performanță maximă și durabilitate într-o varietate de condiții
datorită căruia pot lucra în mod fiabil timp de multe ore
Generatoarele Trime se caracterizează prin eficiență ridicată cu ardere economică și emisii scăzute de CO2 prin certificatul EURO 5 (ETAPA 5)
Comutator pornit/oprit DSE
Modul DSE 3110. Autopornire
Va afișa avertismente
informații despre opriri și starea motorului, adică temperatură ridicată
presiune scăzută a uleiului
avertizare de nivel scăzut al combustibilului
tensiune si frecventa
ore de lucru
monitorizarea tensiunii bateriei
Prize
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Întrerupător de circuit
Întrerupător de urgență
remorcă care urmează să fie tractată în jurul șantierului
remorcă de tractare a drumurilor
cart
Puteți găsi mai multe generatoare de energie în magazinul nostru online
Размеры: 122 × 67 × 8 см.
Электрогенератор МГТП12 DAE3F Trime представляет собой передвижной дизельный двигатель с питанием от дизельного двигателя в звукоизолированном корпусе.
Отличается высокой эффективностью и надежностью и предназначен для работы в суровых уличных условиях.
Компактный размер и прочная конструкция делают его
что они являются идеальным решением для строительных площадок
мероприятия на открытом воздухе или другие места, требующие надежного источника питания
Устройство звукоизолировано для большего комфорта пользователя. Корпус заглушили и добавили глушитель
Кроме того
их конструкция была оптимизирована для максимальной производительности и долговечности в различных условиях.
благодаря чему они способны надежно работать в течение многих часов
Электрогенераторы Trime характеризуются высокой эффективностью, экономичным сгоранием и низким уровнем выбросов CO2 благодаря сертификату EURO 5 (STAGE 5).
Переключатель включения/выключения DSE
Модуль DSE 3110. Самозапуск
Он будет отображать предупреждения
информация об остановах и состоянии двигателя, т.е. высокая температура
низкое давление масла
предупреждение о низком уровне топлива
напряжение и частота
Рабочие часы
контроль напряжения батареи
Розетки
1 x 32A, 3 фазы, 400 В, ЕЕС
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Автоматический выключатель
Аварийный выключатель
прицеп для буксировки по строительной площадке
прицеп для буксировки дороги
тележка
Вы можете найти больше генераторов электроэнергии в нашем интернет-магазине
Dimenzije: 122 × 67 × 8 cm
Električni generator MGTP12 DAE3F Trime je mobilni dizelski motor - poganja ga dizelski motor z zvočno izoliranim ohišjem
Odlikuje ga visoka učinkovitost in zanesljivost ter je zasnovan za delo v težkih zunanjih pogojih
Zaradi svoje kompaktne velikosti in trpežne konstrukcije
da so idealna rešitev za gradbišča
dogodkov na prostem ali drugih krajev, ki zahtevajo zanesljiv vir energije
Enota je zvočno izolirana za večje udobje uporabnika. Ohišje je bilo utišano in dodan dušilec zvoka
Poleg tega
njihova zasnova je bila optimizirana za največjo zmogljivost in vzdržljivost v različnih pogojih
zaradi česar lahko zanesljivo delujejo več ur
Generatorje Trime odlikuje visok izkoristek z varčnim zgorevanjem in nizkimi emisijami CO2 s certifikatom EURO 5 (STAGE 5).
Stikalo za vklop/izklop DSE
Modul DSE 3110. Samozagon
Prikazala se bodo opozorila
informacije o zaustavitvah in statusu motorja, tj. visoki temperaturi
nizek pritisk olja
opozorilo o nizki ravni goriva
napetost in frekvenca
delovni čas
spremljanje napetosti baterije
Vtičnice
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16 A 1 Ph 230 V EEC
Varovalka
Stikalo v sili
priklopnik za vleko po gradbišču
cestno vlečno prikolico
voziček
Več agregatov najdete v naši spletni trgovini
Rozmery: 122 × 67 × 8 cm
Elektrocentrála MGTP12 DAE3F Trime je mobilný dieselový motor - poháňaný dieselovým motorom s odhlučneným krytom
Vyznačuje sa vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou a je navrhnutý pre prácu v náročných vonkajších podmienkach
Robí to jeho kompaktná veľkosť a odolná konštrukcia
že sú ideálnym riešením pre staveniská
vonkajšie akcie alebo iné miesta vyžadujúce spoľahlivý zdroj energie
Jednotka bola odhlučnená pre väčší užívateľský komfort. Kryt bol stlmený a bol pridaný tlmič
Navyše
ich dizajn bol optimalizovaný pre maximálny výkon a odolnosť v rôznych podmienkach
vďaka čomu sú schopní spoľahlivo pracovať mnoho hodín
Elektrocentrály Trime sa vyznačujú vysokou účinnosťou s ekonomickým spaľovaním a nízkymi emisiami CO2 vďaka certifikátu EURO 5 (STAGE 5)
Zapínač/vypínač DSE
Modul DSE 3110. Samoštartovanie
Zobrazí upozornenia
informácie o odstávkach a stave motora, teda vysokej teplote
nízky tlak oleja
upozornenie na nízku hladinu paliva
napätie a frekvenciu
pracovný čas
monitorovanie napätia batérie
Zásuvky
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Istič
Núdzový vypínač
príves na ťahanie okolo staveniska
cestný ťažný príves
vozík
Viac elektrocentrál nájdete v našom internetovom obchode
Димензије: 122 × 67 × 8 цм
МГТП12 ДАЕ3Ф Триме генератор напајања је мобилни дизел мотор - погоњен дизел мотором са звучно изолованим кућиштем
Одликује се високом ефикасношћу и поузданошћу и дизајниран је за рад у тешким спољашњим условима
Његова компактна величина и издржљива конструкција чине га
да су идеално решење за градилишта
догађаји на отвореном или друга места која захтевају поуздан извор напајања
Јединица је звучно изолована за већи комфор корисника. Кућиште је утишано и додат је пригушивач
Додатно
њихов дизајн је оптимизован за максималне перформансе и издржљивост у различитим условима
захваљујући чему су у стању да поуздано раде много сати
Триме генератори се одликују високом ефикасношћу са економичним сагоревањем и ниском емисијом ЦО2 кроз ЕУРО 5 (СТАГЕ 5) сертификат
ДСЕ прекидач за укључивање/искључивање
Модул ДСЕ 3110. Самопокретање
Приказаће упозорења
информације о искључењима и статусу мотора, односно високој температури
низак притисак уља
упозорење о ниском нивоу горива
напон и фреквенцију
радно време
праћење напона батерије
Утичнице
1 к 32А 3Пх 400В ЕЕЦ
1 к 16А 3Пх 400В ЕЕЦ
1 к 16А 1Пх 230В ЕЕЦ
Прекидач
Прекидач за хитне случајеве
приколица која се вуче око градилишта
приколица за вучу пута
колица
У нашој онлине продавници можете пронаћи више генератора
Розміри: 122 × 67 × 8 см
Генератор електроенергії MGTP12 DAE3F Trime - це мобільний дизельний двигун, який працює від дизельного двигуна зі звукоізоляційним корпусом
Він характеризується високою ефективністю і надійністю і призначений для роботи в суворих вуличних умовах
Його компактні розміри та міцна конструкція роблять це
що вони є ідеальним рішенням для будівельних майданчиків
події на відкритому повітрі або в інших місцях, де потрібне надійне джерело живлення
Пристрій має звукоізоляцію для більшого комфорту користувача. Корпус був приглушений і доданий глушник
В додаток
їх дизайн оптимізовано для максимальної продуктивності та довговічності в різноманітних умовах
завдяки чому вони здатні надійно працювати протягом багатьох годин
Електрогенератори Trime характеризуються високою ефективністю з економічним спалюванням і низькими викидами CO2 завдяки сертифікату EURO 5 (STAGE 5).
Перемикач увімкнення/вимкнення DSE
Модуль DSE 3110. Автозапуск
Він відображатиме попередження
інформація про відключення та стан двигуна, тобто висока температура
низький тиск масла
попередження про низький рівень палива
напруга і частота
години роботи
моніторинг напруги акумулятора
Розетки
1 x 32A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 3Ph 400V EEC
1 x 16A 1Ph 230V EEC
Автоматичний вимикач
Аварійний вимикач
причіп для буксирування по будівельному майданчику
автопричіп
візок
Більше електрогенераторів ви можете знайти в нашому інтернет-магазині
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads